Info

Kontakt

Võru kino Kannel
Liiva 13
65609 Vőru
Telefon: +372 78 68676 (kassa)
Telefon: +372 5809 2055 (kinojuht Kris Kelp)
E-post: info@kinokannel.ee

Võta meiega ühendust

Parkimine

Parkida saab Kandle kõrval asuvasse parklasse (sissepääs Kreutzwaldi tänavalt), Liiva tänavale (Kandle kõrval on kaks boksi kokku 8 kohaga) ja Kandle külje peal asetsevatele parkimiskohtadele (8 kohta). Vajadusel saab parkida piki Kreutzwaldi tänavat ja Liiva tänava kaugematele kohtadele.

Kino ülevaade

Kino Kannel alustas tegevust 2000. aastal. Filmide näitamiseks oli kasutusel Strong 35mm filmiprojektor koos 5.1 helisüsteemiga. Kümnendi vahetuse paiku algas üleminek filmilindilt Blu-ray formaadile.

2014. aasta 3. oktoobril saabus Võru kino Kannel jaoks uus ajajärk, kui Kultuurkapitali kaasabil sai Kannel endale Sony 4K/3D kinoprojektori koos 7.1 helisüsteemiga. Uue projektori tulekuga suurenes oluliselt näidatavate seansside arv. Aasta jooksul jõuab vaatajateni ligi 150 linateost, millel on kokku üle 1000 seansi. Kino on avatud ligi 315. päeval aastas, sõltuvalt sellest, kui palju toimub Kandles teatreid ja kontserte. Teavet teiste Kandles toimuvate sündmuste kohta leiate Võru Kandle kodulehelt.

2015. aastal sai Võru kino Kannel kolmanda kinona Eestis Europa Cinemas võrgustiku liikmeks. Alates 2017. aastast on kinos Kannel linastunud 13 maaimakuulsat ooperit ja balletti Euroopa ooperimajadest.

Kino näitamiseks on kasutusel Kandle teatri- ja kinosaal. Saaliplaani leiate lehelt piletid.

Kandle sisekorraeeskirjad

 • Võru Kandles on videovalvesüsteem.
 • Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele.
 • Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmiseks.

Külastaja on kohustatud:

 • Andma üleriided riidehoidu NB! Riidehoidu jäetud väärtuslike esemete eest (sularaha, väärisesemed, autovõtmed jms.) Võru Kannel ei vastuta.
 • Hoidma alles riidehoiunumbri.
 • Tasuma kaotatud riidehoiu numbri eest 3,20 €.
 • Esitama kehtiva pileti esimesel nõudmisel ja hoidma selle alles ürituse lõpuni.
 • Ürituse ajaks lülitama välja mobiiltelefoni.

Külastajal on keelatud:

 • Suitsetamine (v.a. piibutare).
 • Sisenemine loomade, relva, pürotehnika või muu kaasinimest ohustava esemega.
 • Sisenemine alkoholi-või narkojoobes.
 • Kaasatoodud söökide ja jookide tarbimine.
 • Saalidesse sisenemine suurte esemete, kottide, lastekärude või muude vahenditega, mis segavad inimeste liikumisel saalis.
 • Saalidesse sisenemine märgades ja määrdunud riietes.
 • Ilma loata filmimine ja pildistamine.
 • Omavoliline reklaamitegevus.
 • Igasugune üritust häiriv tegevus või selle soodustamine (nutvad imikud, hullavad lapsed, mitmekordne põhjuseta saalist väljumine).
 • Maja inventari rikkumine,määrimine ja hävitamine.

Võru Kandle töötajatel on õigus:

 • Nõuda vanusepiiranguga ürituste ja filmide puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti.
 • Mitte müüa kinopileteid alla vanusepiiranguga kehtestatud vanuses isikutele.
 • Mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnustega või avalikku korda rikkuvatele inimestele.
 • Keelduda piletite müügist isikutele, kes on varasemalt rikkunud sisekorda.
 • Sisekorra eeskirju rikkunud või eiranud külastaja saadetakse kultuurimaja töötaja poolt välja piletiraha tagastamata.
 • Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei või turvafirma patrull ja abi saabumiseni korrarikkujat kinni pidada.
 • Nõuda sisse tekitatud kahju hüvitus lõhutud või rikutud inventari eest vastavalt vara maksumusele või taastamise turuväärtusele.
 • Külastaja mitmekordsel põhjuseta väljumisel mitte saali tagasi lubada.