14. veebruarist kehtivad piirangud

 • Maski peavad kandma kõik vähemalt 12-aastased külastajad.
 • Juhul, kui inimesel on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda kinnitama vastava arstliku tõendiga. Koroonaviiruse delta tüve aerosoolse leviku tõttu on range soovitus kanda meditsiinilisi või nendega võrdsustatud kaitsemaske.

 • Alaealised ja koolinoored kino külastamiseks COVIDi tõendit esitama ei pea.
 • 1) vanus kuni 18 (kaasa arvatud): COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.
  2) 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad noored, kes õpivad üldharidus- või kutsekoolis: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea.
  3) vanemad kui 18 (sh 19-aastased, kes ei õpi üldharidus- või kutsekoolis): esita kehtiv COVIDi tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

  Kinol on õigus küsida noorelt vanuse ja kooliskäimise tuvastamiseks isikut tõendavat dokumenti.

 • COVIDi tõend koos isikut tõendava dokumendiga tuleb esitada kõigil täiskasvanud külastajatel.
 • COVIDi tõend peab kinnitama, et külastaja on kas:
  1) läbinud esmase vaktsineerimiskuuri (või vaktsineerituga võrdsustatud, s.o. saanud ühe doosi ja haiguse läbi põdenud) ning viimasest doosist ei ole möödas rohkem kui üheksa kuud (270 päeva).
  2) saanud tõhustusdoosi ja sellest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud.
  3) COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).

  COVIDi tõend võib olla nii digitaalne kui ka paberkandjal väljatrükk.

  Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, saab ta kinos, teatris ja kontserdil käia asjaolu kinnitava arstitõendiga.

  Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Paljudele küsimustele annab vastuse kriis.ee leht: https://kkk.kriis.ee/et/kkk/avalikud-teenused-ja-igapaevaelu/kultuur-ja-...

Lisaküsimuste korral võib ühendust võtta läbi Kino Kannel Facebook'i või saates meili info@kinokannel.ee.

COVID tõendi loomine

Kontrolliga üritusel osaleda tahtev isik peab tõendama oma nakkusohutust. See tähendab, et iga üritusest osavõtja peab looma endale COVID tõendi. Tõendi loomine toimub digitaalselt digilugu.ee »

COVID tõendi printimisel abistavad inimesi kohalikud omavalitsused ja raamatukogud. Välismaalased saavad pöörduda TEHIKu poole vajaliku tõendi väljastamiseks.