1. novembrist kehtivad piirangud

 • Maski peavad kandma kõik vähemalt 12-aastased külastajad.
 • Juhul, kui inimesel on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda kinnitama vastava arstliku tõendiga. Koroonaviiruse delta tüve aerosoolse leviku tõttu on range soovitus kanda meditsiinilisi või nendega võrdsustatud kaitsemaske.

 • COVID tõend koos isikut tõendava dokumendiga tuleb esitada kõigil vähemalt 12-aastastel külastajatel.
 • COVID tõend peab kinnitama, et külastaja on kas:
  1) viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
  2) COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).

  COVID tõend võib olla nii digitaalne kui ka paberkandjal väljatrükk.

  Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, saab ta kinos, teatris ja kontserdil käia asjaolu kinnitava arstitõendiga.

 • 12-17 aastased (kaasa arvatud) saavad kino külastada ka negatiivse testitõendiga.
 • Kinno pääsemiseks sobivad koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne üritust ning test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lisaks aktsepteeritakse ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemust.

  Kohapeal kiirtesti sooritada ei saa!

  Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVID tõendina ei piisa.

Paljudele küsimustele annab vastuse kriis.ee leht: https://kkk.kriis.ee/et/kkk/avalikud-teenused-ja-igapaevaelu/kultuur-ja-...

Lisaküsimuste korral võib ühendust võtta läbi Kino Kannel Facebook'i või saates meili info@kinokannel.ee.

COVID tõendi loomine

Kontrolliga üritusel osaleda tahtev isik peab tõendama oma nakkusohutust. See tähendab, et iga üritusest osavõtja peab looma endale COVID tõendi. Tõendi loomine toimub digitaalselt digilugu.ee »

COVID tõendi printimisel abistavad inimesi kohalikud omavalitsused ja raamatukogud. Välismaalased saavad pöörduda TEHIKu poole vajaliku tõendi väljastamiseks.