Isikustamine

Siin lehel saad isikustada oma pileti. Piletite isikustamine on vabatahtlik, kuid aitab vajadusel teid teavitada, kui mõni külastaja on olnud COVID-19 positiivne.

Pileti ID alusel saab korraga isikustada ühe pileti. Sellisel juhul pole vaja sisestada filmi nime, kuupäeva, rida ja kohta. Pileti ID leiab näiteks pileti ülevalt vasakust nurgast.

Pileti ID välja võib ka tühjaks jätta. Sellisel juhul palun täita filmi nimi, kuupäev, rida ja koht või kohad.

Kontaktiks palun märkida e-mail või telefoninumber.

Andmeid säilitatakse 14 päeva pärast kinoseansi toimumist.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Käesoleva andmestiku täitmisega annate Sihtasutusele Võru Kannel nõusoleku koguda oma isikuandmeid. Andmete kogumise eesmärk on COVID-19 juhtumi korral isiku teavitamine ning COVID-19 epideemia leviku jälgimine.

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

1. Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek.

2. Isiku õigused

2.1. Nõusoleku tagasivõtmine

Isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb isikul esitada Võru Kandlele avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

2.2.1. Isikul on õigus saada Võru Kandlelt kõiki andmeid, mida Võru Kannel tema kohta nõusoleku alusel töötleb.

2.2.2. Võru Kannel parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid isiku taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil info@kinokannel.ee

2.2.3. Võru Kannel vastab kõigile isiku õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui isiku pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on Võru Kandlel õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

3. Andmete avalikustamine ja edastamine

3.1. Võru Kannel on kohustatud avaldama isiku isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult seaduses sätestatud juhtudel.

3.2. Võru Kannel avaldab isikuandmeid Terviseametile viimase küsimisel epideemia ja selle leviku jälgimiseks.

4. Andmete säilitamine

4.1. Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitatakse 14 päeva pärast kinoseansi toimumist või nõusoleku tagasivõtmiseni.

5. Turvalisus

5.1. Kogutud andmetele pääsevad ligi Võru Kandle poolt määratud isikud.

5.2. Võru Kandle kino Kannel veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

5.3. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on isikul võimalik pöörduda Võru Kandle poole e-posti aadressil info@kinokannel.ee.

5.4. Isikul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.